ul. Czereśniowa 24, 71-085 Szczecin

Atesty i certyfikaty

Firma FOLGLAS Folie okienne stosuje tylko folie atestowane, posiadające homologację. Badania poszczególnych rodzajów folii  importerzy zlecają Instytutowi Ceramiki i  Materiałów Budowlanych ( ICiMB ) w Krakowie. Przebadane folie zostały dopuszczone do montażu na szybach nie mających wpływu na pole widzenia kierowcy ( zakaz przyciemniania  szyb przednich bocznych i czołowych ).

Firma FOLGLAS zajmująca się profesjonalnym przyciemnianiem szyb samochodowych  ma swój indywidualny numer w rejestrze ICiMB, na podstawie którego  możemy wystawiać  ZAŚWIADCZENIE O INSTALACJI FOLII SAMOCHODOWYCH. Każda oklejona przez nas szyba  jest oznaczona numerem rejestru , numer ten umieszczony jest  też na zaświadczeniu o instalacji.

Zaświadczenie o instalacji folii samochodowych powinno posiadać następujące dane :

  • data  instalacji
  • nazwisko właściciela pojazdu
  • marka pojazdu
  • typ folii
  • pieczątka warsztatu ( podpis instalatora folii )
  • nr rejestrowy firmy zgodny ze świadectwem badań i  numerem oznaczenia szyb

Wszystkie folie używane przez nas do przyciemniania szyb posiadają również atesty niemieckie ( ABG )  honorowane na terenie  całej  Europy.

Numer atestowy i nazwa folii  są fabrycznie  laserowo wycinane  na krawędziach folii. Po oklejeniu szyb ,  w/w numer atestowy znajduje się na dolnej krawędzi szyb.

Właściciel pojazdu otrzymuje  ABG w formie papierowej ( dostarczone  przez dystrybutora folii )  z numerem atestowym i nazwą folii , która jest zgodna z oznaczeniami  na zamontowanych przez nas  foliach.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NA TERENIE NIEMIEC JAK I CALEJ EUROPY OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYCIEMNIANIA SZYB PRZEDNICH BOCZNYCH  I CZOŁOWYCH